Termeni si Conditii

""

Termeni generali

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.vreausavizitez.ro stabilesc care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita site-ul www.vreausavizitez.ro sau poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului  www.vreausavizitez.ro și are valoarea unei convenții încheiate între Vreau Sa Vizitez S.R.L. în calitatea sa de deținător și administrator al site-ului și de furnizor al serviciilor www.vreausavizitez.ro, și orice persoană care vizitează ori accesează site-ului www.vreausavizitez.ro sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciile www.vreausavizitez.ro.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții sau a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea site-ului www.vreausavizitez.ro, iar vizitarea în continuare a site-ului www.vreausavizitez.ro, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea serviciilor www.vreausavizitez.ro, precum și a oricărui component al acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Materialele și informatiile accesibile prin intermediul site-ului www.vreausavizitez.ro.

Conținutul, design-ul, elementele de grafică ale Saitului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și/sau către Utilizatori (prin vizualizare directă pe sait, prin newsletter-e etc,) aparțin www.vreausavizitez.ro și reprezintă Conținutul site-ului www.vreausavizitez.ro. Continutul site-ului www.vreausavizitez.ro, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale prin afisare pe ecranul unui computer personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afișare a unei pagini web și/sau prin imprimare/descărcare, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective. Orice utilizare a continutului site-ului www.vreausavizitez.ro de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Vreau Sa Vizitez S.R.L.  și în condițiile stabilite în mod exclusiv de catre administrator. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată, făcută pe un site de internet sau în orice altă parte, a conținutului site-ului www.vreausavizitez.ro sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal și necomercial.

Vreau Sa Vizitez S.R.L. își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către site-ul www.vreausavizitez.ro transferă eventualul drept de proprietate asupra acestor materiale către site-ul www.vreausavizitez.ro și își exprimă în mod explicit acordul ca site-ul www.vreausavizitez.ro sa folosească și să dispună liber de informațiile sau materialele transmise sau încărcate. Administratorul își rezervă în mod explicit dreptul de a hotărî dacă o informație sau un material vor fi afișate sau nu pe site, precum și dreptul explicit de a aproba sau respinge oricare cerere ulterioară de modificare, actualizare sau ștergere a informațiilor și/sau materialelor transmise. Persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale către site-ul www.vreausavizitez.ro își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătura cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site-ul www.vreausavizitez.ro, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg, acceptă și garantează că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu angajează în nici un mod răspunderea Vreau Sa Vizitez S.R.L., ci numai răspunderea persoanelor respective.

Restricții asupra informațiilor și materialelor trimise spre publicare

Nu sunt acceptate texte și alte materiale cu conținut ofensator la adresa persoanei, precum și la adresa etniei, rasei sau religiei unei persoane.

Echipa Vreau Sa Vizitez S.R.L. poate interveni asupra textelor trimise spre publicare în vederea eliminării oricărei expresii ireverențioase, jignitoare sau contrare reglementărilor legale, ale moralei sau bunului simţ. Administratorul își rezervă explicit dreptul de a șterge, integral sau parțial, aceste materiale și de a aplica sancțiuni administrative, dacă este cazul, la adresa autorilor.